Tin

thể tích hình chóp cụt

Cùng tìm hiểu hình chóp cụt là gì, cách tính thể tích hình chóp cụt, diện tích xung quanh và toàn phần của hình chóp cụt trong bài viết dưới đây nhé.

Hình chóp cụt

 • Định nghĩa hình chóp cụt
  • Tính chất của hình chóp cụt:
 • Công thức tính diện tích hình chóp cụt
  • Diện tích xung quanh hình chóp cụt
  • Diện tích toàn phần của hình chóp cụt
 • Công thức tính thể tích hình chóp cụt

Định nghĩa hình chóp cụt

Hình chóp cụt là một phần của khối đa diện, nằm giữa mặt đáy và thiết diện cắt bởi mặt phẳng song song với đáy của hình chóp.

Bạn đang xem: thể tích hình chóp cụt

Tính chất của hình chóp cụt:

 • Hai đáy là hai đa giác (hình tam giác, tứ giác, ngũ giác,…) có các cạnh tương ứng song song và tỉ số các cạnh tương ứng bằng nhau.
 • Các mặt bên đều là những hình thang.
 • Các đường thẳng chứa các cạnh bên sẽ đồng quy tại một điểm (đỉnh của hình chóp)
 • Hình chóp cụt đều là hình chóp cụt có các mặt đáy là hình đa giác đều (có các cạnh bằng nhau). Do đó, các mặt bên của hình chóp cụt đều là những hình thang cân bằng nhau.

Công thức tính diện tích hình chóp cụt

Diện tích xung quanh hình chóp cụt

Diện tích xung quanh hình chóp cụt là diện tích của các mặt xung quanh, phần bao quanh hình chóp cụt, không gồm diện tích hai đáy.

XEM THÊM:  huong dan choi zigg

Cách tính diện tích xung quanh của hình chóp cụt: Tính diện tích từng mặt bên (các hình thang) của hình chóp cụt theo công thức tính diện tích hình thang bình thường, sau đó tính tổng diện tích.

Có thể bạn quan tâm: xe bị trầy xước phải làm sao

Công thức tính diện tích hình chóp cụt đều:

Trong đó:

Xem thêm: review srm cosrx

 • Sxq: diện tích xung quanh
 • n: số lượng mặt bên của hình chóp cụt (bằng số cạnh của đa giác đáy)
 • a, b: chiều dài cạnh của lần lượt 2 đáy trên và dưới
 • h: chiều cao của các tứ giác mặt bên.

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt

Diện tích toàn phần của hình chóp cụt bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích 2 mặt đáy

Công thức: Stp = Sxq + Sđáy lớn + Sđáy nhỏ

Trong đó:

Xem thêm: review srm cosrx

 • Stp: Diện tích toàn phần
 • Sxq: Diện tích xung quanh
 • Sđáy lớn: Diện tích đáy lớn
 • Sđáy nhỏ: Diện tích đáy nhỏ

Công thức tính thể tích hình chóp cụt

Có thể bạn quan tâm: hình ảnh kirito

Công thức:

Cách tính thể tích hình chóp cụt

Trong đó:

Xem thêm: review srm cosrx

 • V: thể tích hình chóp cụt
 • S, S’ lần lượt là diện tích mặt đáy lớn và đáy nhỏ của hình chóp chụt
 • h: chiều cao của hình chóp, tức là khoảng cách giữa 2 mặt đáy lớn và đáy nhỏ

Hình chóp cụt có là hình vuông (tứ giác đều):

Trường hợp đặc biệt, nếu mặt đáy là hình vuông (tứ giác đều)

Trong đó:

XEM THÊM:  stt che

Xem thêm: review srm cosrx

 • V: Thể tích
 • h: Chiều cao của hình chóp
 • a, b lần lượt là chiều dài cạnh của mặt đáy lớn và đáy nhỏ
 • Công thức tính diện tích hình Elip
 • Công thức tính chu vi hình tứ giác, diện tích hình tứ giác
 • Công thức tính chu vi hình tam giác
 • Cách tính chu vi hình thang: thường, vuông, cân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button