Tin

giấy rút vốn đầu tư

Mẫu giấy rút vốn đầu tư số 16b1 Nghị định 11/2020 Tải về Bản in

Mẫu C3-01/NS – Giấy rút vốn đầu tư

Mẫu C3-01/NS – Giấy rút vốn đầu tư được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020 về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mẫu giấy rút vốn đầu tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 16/03/2020, mời các bạn tham khảo và tải về.

Bạn đang xem: giấy rút vốn đầu tư

Mẫu C2-11a/NS giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên

Mẫu C2-13/NS phiếu điều chỉnh cam kết chi

Mẫu C2-17a/NS lệnh ghi thu, ghi chi ngân sách – Kho bạc Nhà nước

1. Giấy rút vốn đầu tư là gì

Giấy rút vốn đầu tư là chứng từ kế toán do đơn vị chủ đầu tư hoặc Ban quản lý dự án (gọi chung là chủ đầu tư) lập, gửi đến KBNN để rút vốn đầu tư (bao gồm cả vốn chương trình Mục tiêu có tính chất đầu tư và vốn đầu tư khác); Giấy rút vốn đầu tư được sử dụng để rút vốn đầu tư bằng chuyển Khoản hoặc bằng tiền mặt; là căn cứ để KBNN hạch toán chi ngân sách cho đầu tư phát triển.

2. Giấy rút vốn đầu tư mới nhất

Đây là mẫu đơn xin rút vốn đầu tư mới nhất vừa được ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP.

Không ghi vàokhu vực này

Mẫu số 16b1Ký hiệu: C3-01/NS

XEM THÊM:  tải pikachu miễn phí về máy tính

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Thực chi

Tạm ứng

Chuyển khoản

Tiền mặt tại KB

Tiền mặt tại NH

Ứng trước đủ điều kiện thanh toán

Ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán

Tên dự án: ………. …………………………………………………………………………………………….

Chủ đầu tư: ……………………………………….MãĐVQHNS: ………………………………………..

Tài khoản: Tại KBNN: ………………………………………………………………………………………

Tên CTMT, DA: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………. Mã CTMT, DA:………………………… Số CKC, HĐK: …………………

Số CKC, HĐTH …… Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ……….. ngày … / … / ….

Nội dung

NDKT

chương

ngành

KT

nguồn

NSNN

Năm

KHV

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Trong đó:

NỘP THUẾ:

Có thể bạn quan tâm: siêu trăng là gì

Tên đơn vị (Người nộp thuế):

Mã số thuế: Mã NDKT: Mã chương:………..

Cơ quan quản lý thu: ………………………………Kỳ thuế …………………….

KBNN hạch toán khoản thu: ……………………………………………………………………………

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ): ……………………………………………………………………………

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:

Địa chỉ:

Tài khoản: ………………………………… Mã CTMT,DA và HTCT:

Tại KBNN (NH): ………………………………………………………………………………

Hoặc người nhận tiền:………………………………………………….

CMND số : ……………….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:………..

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): ………………………………………………………

PHẦN KBNN GHI

1. Nộp thuế:

Nợ TK: …………..

Có TK: …………..

Nợ TK: ………….

Có TK: ……………

Nợ TK: ……………

Có TK: ……………

Mã CQ thu: ……..

Mã ĐBHC: ……..

XEM THÊM:  doi hinh manh dtcl 10.4

2. Thanh toán cho ĐV hưởng:

Nợ TK: …………….

Có TK: …………..

Nợ TK: …………..

Có TK: ……………

Nợ TK: ……………

Có TK: ……………

Mã ĐBHC: ………

Ngày. tháng……. năm………

Người lĩnh tiền mặt

(Ký, ghi họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … năm…..

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Tải Biểu mẫu nghị định 11/2020

3. Mẫu giấy rút vốn đầu tư theo Thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của giấy rút vốn đầu tư như sau:

GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ

Thực chi Tạm ứng

Ứng trước đủ đk thanh toán

Ứng trước chưa đủ đk thanh toán

Chuyển khoản

Tiền mặt tại KB

Tiền mặt tại NH

Tên dự án:……………………………………………………………………………………………

Tham khảo: chèn chữ trong adobe premiere

Chủ đầu tư:…………………………………Mã ĐVQHNS:……………………………………

Tài khoản:…………………………………..Tại KBNN:…………………………………………

Tên CTMT, DA:……………………………………………………………………………………..

Mã CTMT, DA:…………………………….Số CKC, HĐK:……………………………………

Số CKC, HĐTH Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số: ngày…../……/

Nội dung

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

nguồn NSNN

Năm KHV

Tổng số tiền

Chia ra

Nộp thuế

Thanh toán cho ĐV hưởng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(8)+(9)

(8)

(9)

Tổng cộng:

Tổng số tiền ghi bằng chữ:…………………………………………………………………….

Trong đó:…………………………………………………………………………………………….

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………Mã NDKT:…………………..Mã chương:…………………………

Cơ quan quản lý thu:…………………………..Mã CQ thu:………………………..Kỳ thuế:…………………

KBNN hạch toán khoản thu:……………………………………………………………………………………………

XEM THÊM:  cách làm rong biển cháy tỏi ngon

Tổng số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ):………………………………………………………………………………

THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản:……………………………….Mã CTMT,DA và HTCT:………………………………….

Tại KBNN (NH):…………………………………………………………………………………………….

Hoặc người lĩnh tiền mặt:……………………………………………………………………………….

CMND số:……………………………….Cấp ngày:……………………………..Nơi cấp:………………

Tổng số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):……………………………………………………..

Bộ phận kiểm soát chi của KBNN Chủ đầu tư (Ban QL dự án)

Ngày………………tháng……………..năm……………. Ngày……. tháng……. năm………

Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu

Người lĩnh tiền mặt

Ngày … tháng … năm …

(Ký, ghi họ tên)

KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày…………..

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KBNN B, NH B ghi sổ ngày……………

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu giấy rút vốn đầu tư

Có thể bạn quan tâm: mẫu biên nhận

Tải các biểu mẫu kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button